currdb:
Решение №132/24.07.2017 по дело №462/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 132

гр. София, 24 юли 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Капка Костова

ЧЛЕНОВЕ: Ружена Керанова

Румен Петров

при участието на секретаря Мира Недева и

на прокурора Атанас Гебрев,

изслуша докладваното от съдия Капка Костова

касационно дело № 462 / 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на частния тъжител В. Н. Н., чрез неговата майка и законен представител Т. Т. Н., подадена чрез повереника адвокат Д. Н. от АК – [населено място], срещу постановената от Хасковския окръжен съд (ХОС) нова присъда № 13 от 21 март 2017 година, постановена по внчхд № 1015 / 2016 година, след отмяна на присъда № 99 от 05 декември 2016 година на Хасковския районен съд (ХРС), постановена по нчхд № 1028 / 2016 година.

В жалбата е заявена незаконосъобразност на присъдата на въззивния съд и постановяването й при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, което ангажира отменителните основания по чл. 348 ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК.

Отправеното до ВКС искане е за отмяна на атакуваната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

В съдебното заседание п...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи