currdb:
Решение №131/24.07.2017 по дело №427/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 131

гр. София, 24 юли 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Капка Костова

ЧЛЕНОВЕ: Ружена Керанова

Румен Петров

при участието на секретаря Мира Недева и

на прокурора Атанас Гебрев,

изслуша докладваното от съдия Капка Костова

наказателно дело № 427 / 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационната проверка се извършва по жалба на подсъдимия М. А., чрез защитника му адвокат С. К. от САК, срещу решение № 80 от 07 март 2017 година на Великотърновския апелативен съд, НО, по внохд № 333 / 2016 година, с което е отменена в частта относно определянето на вида на затворническото заведение за изтърпяване на наложеното на подсъдимия А. К. наказание и потвърдена в останалата й част присъда № 33 от 12 юли 2016 година на Плевенския окръжен съд, постановена по нохд № 816 / 2015 година по описа на този съд.

Жалбата не съдържа позоваване на конкретно отменително основание по чл. 348, ал. 1 от НПК, но от изложените съображения може да се изведе оплакване за неправилно приложение на материалния закон като резултат от недостатъци в доказателствената дейност на съда и формиране на изводите по фактите върху ненадлежна доказателствена основ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.