currdb:
Решение №98/25.07.2017 по дело №535/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 98

Гр.С., 25.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на единадесети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

Кристияна Генковска

при секретаря Петя Петрова, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 535 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. Ц. М., [населено място] срещу решение № 158/16.06.2014г., постановено по в.т.д.№ 75/14г. от Великотърновския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 335/23.10.2013г. по т.д.№ 65/12г. на Габровския окръжен съд за признаване за установено по отношение на касатора, че дължи на [фирма], [населено място] сумата от 106909,72 евро, ведно със законната лихва от 09.11.2011г., както и сумата от 18643,06 евро – лихва за периода 14.02.2011г. – 08.11.2011г. и сумата от 7816,80 лв. - разноски по издадена заповед за изпълнение.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно, като постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон. Моли въззивният акт да се отмени, както и да му се присъдят разноските по делото.

Ответникът [...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.