currdb:
Решение №202/28.07.2017 по дело №942/2015 на ВКС, ТК, II т.о.
Кое би било правилното тълкуване на договорна клауза спрямо модалитет, който се явява външен на основанието и предмета на договора по критериите на чл.20 ЗЗД?

чл. 20 ЗЗД чл. 25 ЗЗД 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 202

Гр.София, 28.07.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар Л.ЗЛАТКОВА

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

търговско дело № 942/2015 г. за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу Решение № 791 от 12.12.2014 г. по в.гр.д.№ 967/2014 г. на Пловдивския апелативен съд, с което е отменено Решение № 237/4 юни 2014 г. по т.д.№ 948/2013 г. и [фирма] П. е осъдено да заплати на [фирма] София сумата 100 000 лв. по частичен иск, предявен в посочения размер за част от получени субсидии 341 951,45 лв. за календарните 2011,2012 и 2013 г. във връзка с експлоатацията на розови насаждения с обща площ 1500 дка, дължими съгласно клаузата на чл.9 ал.4 от договор за наем на недвижим имот от 20 април 2011 г., ведно със законната лихва върху нея от 24 октомври 2013 г. до окончателното плащане на сумата. Претендира се отмяната му и отхвърляне на иска.

Ответникът по касация „Интермед 1“ изразява становище, че жалбата е неоснователн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.