currdb:
Решение №13/28.07.2017 по дело №2642/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13

София 28.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ : МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като изслуша докладваното от съдията Костова т.д. № 2642 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.290 и сл. от ГПК .

Образувано е по касационна жалба на Я. Й. Б. срещу решение № 1398/29.06.2015г., постановено по т.д. № 1143/2015г. на Софийския апелативен съд, т.о., шести състав. С решението е отхвърлен искът на касатора срещу Ж. М. Ж. за признаване за установено, че му дължи сумата от 334 000 лв., представляваща част от сумата от 384 000 лв. по запис на заповед от 19.05.2012г. с падеж на предявяване, със законната лихва от 16.01.2013г. до окончателното й заплащане. Касаторът излага оплаквания за недопустимост на решението с оглед на приетото от съда, че са въведени твърдения за съществуване на каузално правоотношение, във връзка с което е издаден записа на заповед. Разглеждайки искът на различно от предявеното основание, счита жалбоподателят, въззивният съд е постановил недопустимо решение. Изложе...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.