currdb:
Решение №122/28.07.2017 по дело №547/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 122

Гр. София, 28 юли 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в открито съдебно заседание на осми юни през две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря Н. ПЕЛОВА

и след становище на прокурора от ВКП АТ. ГЕБРЕВ, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно дело № 547/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е по реда на глава ХХІІІ от НПК.

Образувано е по саморъчна касационна жалба на подсъдимият П. С. С. срещу въззивно решение № 44/21.03.2017 г. на Апелативен съд-Варна, Наказателно отделение, постановено по в.н.о.х.д. № 481/2016 г.

В жалбата на подсъдимия се изразява несъгласие с наложеното с присъдата наказание, потвърдено от въззивния съд. Подсъдимият счита, че председателят на апелативния съдебен състав е бил предубеден при произнасянето на решението, с оглед участието му по друго дело, образувано срещу него, в разглеждането на което е участвал – в.н.о.х.д. № 431/2016 г.

Навежда се довод за неправилен отказ от съдилищата за приключване на делото със споразумение, което С. счита, че му е било отказано неоснователно. Подсъдимият изразява желание да възстанови щетите от престъплението и заявява, че се е съгласил за провеждане на съкратено съдебно следствие по съвет ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи