currdb:
Решение №96/28.07.2017 по дело №1907/2016 на ВКС, ТК, I т.о.
За възможността по аналогия с каузалните правоотношения при спор относно вземане по запис на заповед неясна част от текста му да бъде тълкувана от съда и за приложимостта на чл.20 ЗЗД към такива случаи.

чл. 20 ЗЗД чл. 535 ТЗ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 96

[населено място] 28.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публичното заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря Ангел Йорданов, като изслуша докладваното от съдия Цолова т.д.№1907/16г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. С. М. против решение №1071 от 26.05.2016г. по в.т.д.№953/16г. на Софийски апелативен съд,с което е отменено решение №8967/30.12.2015г. по гр.д.№4423/14г. на Софийски градски съд и е отхвърлен предявения от касатора срещу П. Е. Н. иск с правно основание чл.534 ал.1 от ТЗ за заплащане на сумата 16 000 евро , представляваща вземане по запис на заповед , издаден на 27.11.07г.,ведно със законната лихва.

В касационната жалба са изложени доводи за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на решението, поради противоречие с материалния закон и нарушения на процесуалните правила. Съображенията му са за извършено от съда недопустимо тълкуване на текста на документа и за неправилно инте...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.