currdb:
Решение №191/28.07.2017 по дело №479/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 191

гр. София, 28.07.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА

ГАЛИНА ЗАХАРОВА

при секретар ИЛИЯНА РАНГЕЛОВА и с участието на прокурор АТАНАС ГЕБРЕВ разгледа докладваното от съдия ЗАХАРОВА наказателно дело № 479/2017 г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, като за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящото производство пред ВКС е образувано на основание чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК по искане на окръжния прокурор на ОП–гр. В. за възобновяване на НОХД № 1629/2016 г. по описа на РС–гр. Варна (ВРС), 44-ти наказателен състав.

В искането се твърди, че с присъда № 344/11.11.2016 г., постановена по цитираното дело, съдът се е произнесъл на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК за групиране на наложените на подсъдимия И. М. М. наказания, като в съвкупността не е било включено наказанието от две години и четири месеца лишаване от свобода за извършено престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, което осъденият се съгласил да изтърпи по споразумение, одобрено от ВРС с определение от 13.07.2016 г. по НОХД № 1995/2016 г. В приложената по НОХД № 1629/...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.