currdb:
Решение №196/28.07.2017 по дело №586/2017 на ВКС, НК, II н.о.

№ 196

гр.София, 28.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети юни през 2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСЕР ТРОЯНОВ

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при участието на секретаря Кристина Павлова и в присъствието на прокурора Антони Лаков разгледа докладваното от съдия Панева касационно наказателно дело № 586 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на защитника на подсъдимия Д. И. И. срещу решение № 31 от 10.04.2017г. на Бургаския апелативен съд, постановено по ВНОХД № 293/2016г.

В жалбата се поддържа претенция за допуснати нарушения на процесуалния и на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Направено е искане за отмяна на решението и за връщане на делото на първоинстанционния съд. Алтернативно е поискано изменяване на решението коригиране на наложеното на подсъдимия наказание чрез прилагане на правилата по чл. 55, ал. 1 НК.

В съдебното заседание пред настоящия състав защитникът на подсъдимия поддържа жалбата, изложените в нея аргументи и направените искания.

Подсъдимият И. заявява разкаяние за извършеното, акцентира на факта, че своевременно е възста...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.