currdb:
Решение №155/28.07.2017 по дело №392/2017 на ВКС, НК, II н.о.

№ 155

гр. София, 28.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на седемнадесети май през 2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИНА НАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ

МИЛЕНА ПАНЕВА

при участието на секретаря Кристина Павлова и в присъствието на прокурора Антони Лаков разгледа докладваното от съдия Панева касационно наказателно дело № 392 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на защитника на подс. Е. Б. срещу присъда № 11 от 23.02.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановена по ВНОХД № 1548/2016г.

С жалбата е направено искане за отмяна на присъдата и за оневиняване на подсъдимия. Изложени са доводи с претенция да са относими към основанието по чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК. Твърди се наличие и на съществени процесуални нарушения. Алтернативно е поискано връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

В съдебното заседание пред настоящия състав на ВКС защитникът на подсъдимия поддържа жалбата, изложените в нея аргументи и направените искания. Представя допълнение към касационната жалба и оспорва наличието на вменените квалифициращи обстоятелства.

Подсъдимият Б., редовно призован, не взема лично участие в съдебното заседание.

Представителят на Върховн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.