currdb:
Решение №64/01.08.2017 по дело №3004/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

гр. София, 01.08.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на пети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 3004 по описа за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. от ГПК.

Образувано е по касационната жалба на Е. С. В., чрез пълномощниците й адвокатите М. и А., против въззивното решение № 114 от 30.03.2016 год. по гр. д. № 721/2015 год. на Пернишкия окръжен съд, с което е оставено без уважение искането й за поправка на очевидна фактическа грешка във въззивното решение № 446 от 10.12.2015 год. по същото въззивно дело.

Касаторката поддържа становище за неправилност на обжалваното решение, поради наличие на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК и иска отмяната му, като вместо това се допусне исканата поправка на допуснатата от въззивния съд очевидна фактическа грешка в бащиното й име – С., вместо грешно посоченото С..

Ответникът В. С. В. не оспорва касационната жалба.

Върховният касационен съ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.