currdb:
Решение №128/01.08.2017 по дело №231/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 128.

Гр. С., 01.08.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на седемнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря Ирена Велчева

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

т.д. № 231/2016 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. А. Й. от [населено място], чрез процесуалния му представител адв. Т. Г. от САК, срещу решение № 1693 по в.гр.д. № 516/2015 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 17759 от 27.10.2014 г. по гр.д.№ 3221/2014 г. по описа на Софийски градски съд в обжалваната му част – за отхвърляне на предявения от касатора против ГАРАНЦИОНЕН ФОНД иск за обезщетяване на неимуществени вреди – последици от ПТП, станало на 05.09.2013 г. по вина на напуснал местопроизшествието неизвестен водач, за разликата над 19 000 лв. до претендираните 69 000 лв.

В жалбата се поддържат касационни доводи за незаконосъобразност и необоснованост на въззивното решение в обжалваната част, претендира се отмяната му и уважаване на исковата претенция в пълния й размер....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.