currdb:
Решение №60/03.08.2017 по дело №3265/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№60

гр. София,03.08.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 3265 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Касационното обжалване е допуснато по жалба на Д“ срещу решение № 128 от 21.01.2015г. по в.гр.д. № 1035/2010г. на Апелативен съд - София, в частта, с която е потвърдено решение № 9 от 16.02.2009г. по гр.д.№ 1/2008г. на Окръжен съд – Видин, постановено по обратните искове, в частта, с която Д” е осъден да заплати на [община] сумата от 179 259,60 лева - дължима безвъзмездна помощ по договор № 1446 от 01.08.2004г., ведно със законна лихва, считано от 28.12.2007г. до окончателното плащане, както и законна лихва върху главницата за времето от 20.02.2007г. до 28.12.2007г. в размер на 21 389 лева

Първоинстанционното решение по първоначалните искове на [фирма] срещу [община] по договор за строителство от 30.08.2005г.е влязло в сила, както и въззивното решение, с ко...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи