currdb:
Решение №103/07.08.2017 по дело №851/2016 на ВКС, ТК, I т.о.
Дали представлява изменение на основанието на положителния установителен иск, предявен по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК срещу поръчител по договор за банков кредит, установяване съществуването на вземания за вноски за погасяването на кредита с настъпил вече падеж?

чл. 147 ЗЗД чл. 422 ГПК 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 103

София, 07.08.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в откритото заседание на петнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков

Ирина Петрова

при секретаря СИЛВИАНА ШИШКОВА…….......... и с участието на прокурора…….……........................, като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 851 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

С определение № 64/6.ІІ.2017 г., постановено по настоящето дело, касационният контрол по отношение атакуваната от [фирма]-София част от решение № 272/2.ХІ.2015 г. на Великотърновския апелативен съд, ГК, по т.д. № 194/2015 г. (за установяване съществуването на вземания по извлечението от счетоводните книги на Банката в размер на 72 866.71 евро) е бил допуснат в хипотезата по т. 1 на чл. 280, ал. 1 ГПК: във връзка с релевирания от този касатор процесуалноправен въпрос дали представлява изменение на основанието на положителния установителен иск, предявен по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК срещу поръчител по договор за банков кредит, у...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.