currdb:
Решение №135/07.08.2017 по дело №3080/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 135

София, 07 август 2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретаря Даниела Цветкова, изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. дело № 3080 по описа за 2016г. и приема следното:

Производството е по чл.290 и следв. ГПК.

С определение № 165/16.ІІ.2017г. е допуснато касационно обжалване на решението на Софийския апелативен съд от 24.ІІІ.2016г. по гр.д. № 4481/2015г. в отхвърлителната му част по претенцията за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди по касационната жалба на К. Ц. К. от София по въпроса за задължението на съда да прецени всички конкретни обстоятелства от значение за прилагането на принципа за справедливост при определяне размера на обезщетението в хипотезата по чл.280 ал.1 т.1 ГПК. Касационната жалба съдържа оплаквания за процесуално нарушение и незаконосъобразност – касационни основания по чл.281 т.3 ГПК.

Ответникът по касационната жалба Прокуратурата на РБ е заела становище за нейната не...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.