currdb:
Решение №87/07.08.2017 по дело №50299/2016 на ВКС, ТК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87

София, 07 август 2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на трети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВпри участието на секретаря Цветанка Найденова, изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова търг. дело № 50299 по описа за 2016г. и приема следното:

Производството е по чл.290 ГПК по касационната жалба на [фирма] София срещу решението на Пловдивския апелативен съд от 09.ХІ.2015г. по в.т.д. № 458/2015г.

Ответникът по касационната жалба [община] в отговора си по реда на чл.287 ал.1 ГПК е заел становище за нейната неоснователност. Претендира разноски.

Касационно обжалване на решението е допуснато с определение № 11/09.І.2017г. за проверка на твърденията на касатора за недопустимостта му по предявения евентуален иск.

За да се произнесе по касационната жалба, ВКС съобрази следното:

Производството по делото е образувано по исковата молба на [фирма] срещу [община]. В молбата са изложени твърдения, че ищецът доставил на кметство [населено място] 100 броя лед улични осветителни тела и 100 броя крепежни елементи за тях на обща стойност 29450лв...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.