choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №113/14.08.2017 по дело №1407/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 113

гр. София, 14.08.2017 годинаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публично заседание на десети май през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

при секретаря Александра Ковачева

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1407/2016 година

Производството е по чл.290 ГПК.

С определение № 84 от 28.04.2017 г. е допуснато касационно обжалване на постановеното от Софийски апелативен съд въззивно решение № 1720 от 29.07.2015 г. по т. д. № 1274/2014 г. в частта, с която е потвърдено решение от 21.12.2013 г. по т. д. № 210/2015 г. на Окръжен съд - Монтана в частта, с която [фирма] е осъдено на основание чл.97, ал.2 ТЗ да заплати на В. Т. В. и на К. К. Н. - К. суми в размер съответно на 120 737.17 лв. и 40 245.72 лв., представляващи припадаща се на всяка от ищците част от стойността на дела на наследодателя им и бивш съдружник в [фирма] К. В. от имуществото на дружеството, ведно със законната лихва от предявяване на исковете на 16.11.2012 г. до окончателното плащане и разноски по делото. Въззивното решение не е допуснато до касационно обжалване и е влязло в сила в частта...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.