choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №138/14.08.2017 по дело №1628/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 138

гр. София, 14.08. 2017 годинаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публично заседание на седми юни през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

при секретаря Александра Ковачева

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1628/2016 година

Производството е по чл.290 ГПК.

С определение № 144 от 07.03.2017 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 104 от 23.03.2016 г., постановено по т. д. № 115/2016 г. от Апелативен съд - П., с което е отменено решение № 655 от 10.12.2015 г. по т. д. № 912/2008 г. на Окръжен съд - Пловдив, с което на основание чл.710 ТЗ [фирма] е обявено в несъстоятелност с последиците по чл.711 ТЗ.

В касационната жалба на адв. Виделина К. - С. - пълномощник на адвокатите от адвокатска кантора „Б., С. и Т.” - [населено място], се прави искане за отмяна на обжалваното решение като неправилно на основанията по чл.281, т.3 ГПК. Навеждат се оплаквания срещу извода на въззивния съд, че не са налице предпоставките за постанов...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.