currdb:
Решение №70/16.08.2017 по дело №3991/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

№70

София, 16.08.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на шести юни през двехиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 3991 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на И. С. К. чрез пълномощника й адвокат К. М. против решение № 493 от 17.03.2016 г., допълнено с решение № 1906 от 6.06.2016 г., постановени по гр.д. № 5165 по описа за 2015 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 3026 от 7.05.2015 г. и допълнително решение № 6933/5.10.2015 г. по гр.д. № 14867/2013 г. на Софийски градски съд, I-13 състав за уважаване на предявения от М. О. С. против И. С. К. ревандикационен иск по отношение на апартамент № 7 в [населено място], [улица] жилищна сграда на Ж. „Нова Б.“, ет.3 и за отмяна на нотариален акт № 115, том III, дело № 433 от 28.05.2009 г. на нотариус рег.№ 040 и първоинстанционното решение е отменено в частта за отхвърляне на иска по чл.73, ал.1 ЗС за сумата 5309...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.