choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №48/16.08.2017 по дело №3809/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

№48

София, 16.08.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 3809 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] чрез пълномощниците му адвокат Р. Н. и адвокат Е. Г. против решение № II-32 от 28.04.2016 г., постановено по гр.д. № 28 по описа за 2016 г. на Окръжен съд-Бургас, с което след частично потвърждаване и частична отмяна на решение № 108 от 16.06.2015 г. по гр.д. № 620/2013 г. на Районен съд-Поморие [фирма], [населено място] е осъдено да заплати на С. У. Б. сумата 5000 евро, представляваща нанесени на ищеца вреди от действията на лице/лица, при или по повод възложената им от ответника [фирма] работа във връзка с дейността му като управител на комплекс „С. ризорт“ [населено място], съставляващи заплатена от ищеца неустойка на трето за делото лице по развален договор за наем от 6.03.2012 г., както и сумата 750 евро, представляваща заплатена цена...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.