currdb:
Решение №94/18.08.2017 по дело №802/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

№94

[населено място] ,18.08.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ,първо търговско отделение,в открито заседание на двадесет и четвърти април, две хиляди и седемнадесета година, в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: Р. Б. С. Ч.

при участието на секретаря Ангел Йорданов и като разгледа докладваното от съдия Б. т.д.№ 802/2016 год.,за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на всяка от страните против решение № 1883/14.09.2015 год. по гр.д.№ 1399/2015 год. на Софийски апелативен съд, както следва :

Касаторът – ищец Н. Г. – обжалва решението , в частта му в която е потвърдено решение № 1878/13.12.2014 год. по т.д.№ 579/2011 год. на Софийски градски съд, в частта ,с която със същото е прекратено производството и върната исковата молба по предявения от Н. Г. против „Мюсюлманско изповедание” иск, за установяване несъществуване на вписано обстоятелство в регистъра на вероизповеданията, воден от СГС, въз основа решение № 638 / 20.04.2011 год., постановено по т.д.№ 854/2011 год. на САС, относно решение на извънредна Национална мюсюлманска конференция /ИНМК/ от 12.02.2011 год., за изменение на устава на „Мюсюлманско изповедание”. Касаторът счита, че решението в тази му част е недопустимо – поради разглеждане на непредявен от ищеца иск, вместо действител...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.