currdb:
Решение №97/21.08.2017 по дело №60282/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

№ 97

гр. София, 21.08.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДАВърховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в откритото заседание на осми юни две хиляди и седемнадесета година в състав:Председател: Гълъбина Генчева

Членове: Камелия Маринова

Геника Михайловапри секретаря Емилия Петрова разгледа докладваното от съдия Михайлова т. д. № 60282 по описа за 2016 г.

Производството е по чл. 290 – 293 ГПК.

До касационно обжалване е допуснато решение № 611/ 31.03.2016 г., поправено с решение № 938/ 10.05.2016 г. по гр. д. № 1626/ 2015 г. в частта, с която Софийски апелативен съд след частична отмяна на решението от 15.04.2014 г. по гр. д. № 12 710/ 2012 г. на Софийски градски съд е осъдил М. Г. К. - П. и Л. П. П. да заплатят солидарно на К. Н. Б. на основание чл. 99, вр. чл. 79, ал. 1 и чл. 82 ЗЗД сумата 20 000 евро - обезщетение за пропуснатия доход от влагане на сумата от 100 000 евро на срочна депозитна банкова сметка в периода 02.10.2007 г. – 19.09.2011 г., ведно със законната лихва от 25.09.2012 г.

Касационното обжалване е допуснато при основанията от чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по материално-правния въпрос, съизмерима ли е вредата от неизпълнението на договор за поръчка (мандат), по който доверителят, физическо лице, е предоставил парична сума в ев...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.