choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №131/30.08.2017 по дело №557/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 131

София, 30.08.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на осми юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ : МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като изслуша докладваното от съдията Костова т.д. № 557 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.290 и сл. от ГПК .

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение №327/30.10.2015г., постановено по в.т.дело № 459/2015г. на Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдено решение №221/16.04.2015г. по т.д. № 823/2013г. на Пловдивския окръжен съд.

В касационната жалба касаторът поддържа оплаквания за недопустимост и неправилност на решението, поради допуснато нарушение на материалния и процесуален закон и за необоснованост. Искането е за отмяната му и постановяване на решение по съществото на спора, с което да се уважи предявения иск. В съдебно заседание касационната жалба се поддържа от процесуалния представител на жалбоподателя. Прави се искане за присъждане на разноските по делото. Представя се списък на разноските.

Ответникът по жалбата [фирма], чрез упълномощените си представители ос...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.