choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №85/01.09.2017 по дело №2286/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 85

С., 01.09.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесети април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ : МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като изслуша докладваното от съдията Костова т.д. 2286 № по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.290 и сл. от ГПК .

С определение №716 от 2.08.2016г., постановено по делото е допуснато до касационно обжалване решение №127/20.01.2015г., постановено по т.д. № 3004/2014г. на Софийски апелативен съд, т.о., с което е признато за установено по отношение на [фирма] – [населено място], че в полза на [фирма] [населено място] не съществуват по отношение на [фирма] в н. обезпечено с договор за особен залог на търговско предприятие вземане по договор за заем от 1.02.2011г. в размер на 294 607 лв., вземане от 22 852 .28 лв. представляващо договорна лихва върху главницата от 294 607 лв. за периода от 1.02.2011г. до 1.11.2011г. и 30 049.68 лв. представляващо мораторна лихва върху същата главница за периода от 1.11.2011г. до 26.10.2012г. В останалата обжалва част решението на Софийския апелативен съд не е допуснато до кас...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.