choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №107/01.09.2017 по дело №441/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 107

С., 01.09.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на осемнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ : МАРИАНА КОСТОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като изслуша докладваното от съдията Костова т.д. № 441 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.290 и сл. от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. Р. Д. и С. Р. Д. срещу решение № 154 от 30.09.2015 г., постановено по гр.дело № 352/2015г. на Пловдивския апелативен съд, втори гр. състав, с което е потвърдено решение № 395 от 5.03.2015г., постановено по гр.дело № 777/2014г. на Пловдивския окръжен съд. С последното са отхвърлени като неоснователни исковете на двете касаторки срещу [фирма] за заплащане на сумата от по 30 000 лв., за всяка една от тях, представляваща обезщетение за претърпените от тях болки и страдания от смъртта на наследодателя им Р. Т. Д.. Жалбоподателките се позовават на основанията за касиране на неправилно решение по чл.281, т.3 ГПК. Поддържат се оплаквания за неправилност на решението поради допуснато нарушение на материални...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.