currdb:
Решение №104/04.09.2017 по дело №4269/2016 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 104

гр. София, 04.09.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди и седемнадесета година , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ОЛГА КЕРЕЛСКА ВАНЯ АТАНАСОВА

При участието на секретаря Северина Толева , като изслуша докладваното от съдия Керелска гр. дело № 4269/2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Министерството на земеделието и храните, чрез процесуалния му представител М. П. против решение № 393 от 01.03.2016 г., постановено по в. гр. д. № 517/2015 г. на Апелативен съд – София, ГО, 7 – ми състав, с което е потвърдено решение от 30.07.2014 г., постановено по гр. д. № 251/2013 г. на Видинския окръжен съд. С последното е отхвърлен предявеният от Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните против Л. А. П. иск за прогласяване нищожност на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД на сключения между тях договор № 1 от 26.02.2009 г. за покупко – продажба на недвижим имот № 003307, находящ се в землището на [населено място] с ЕКАТТЕ 05195, общ. Бойница, представляващ стопански двор с площ от 91 925 дка в местност „Есен“ поради п...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.