choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №23/11.09.2017 по дело №2413/2015 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е№ 23

Гр. С., 11.09.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ ПЕТЯ ХОРОЗОВА

При участието на секретаря Ирена Велчева,

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

т.д. № 2413/2015 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на СП02 Е. [населено място], чрез процесуалния му пълномощник, срещу решение № 1151/02.06.2015 г. по в.гр.д. № 712/2015 г. на Софийския апелативен съд, Гражданско отделение – 7 състав, с което, след отмяна на решение № 18371/19.11.2014 г. на Софийски градски съд по гр.д.№ 7326/2013 г., касаторът е осъден да заплати на М. Й. И. от [населено място] сумата 243 900 лв. – заемна сума по договор за заем от 20.03.2011 г., на основание чл.240 ал.1 ЗЗД; сумата 24 390 лв. – възнаградителна лихва, на основание чл.240 ал.2 ЗЗД и сумата 116 975 лв. – неустойка за забава за периода: 20.03.2012 г. – 29.05.2013 г., на основание

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.