choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №118/18.09.2017 по дело №961/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е№ 118

София, 18.09.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА АННА БАЕВА

при секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 961 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място], представлявано от адв. И. Л. срещу решение № 337 от 22.12.2015г. по в.т.д. № 429/2015г. на Варненски апелативен съд, Търговско отделение, с което е потвърдено решение № 296 от 17.04.2015г. по т.д. № 534/2014г. на Варненски окръжен съд и касаторът е осъден да заплати на [фирма] сумата 4 000 лева – разноски за въззивното производство. С потвърденото първоинстанционно решение е отхвърлен предявеният от касатора против [фирма] отрицателен установителен иск за установяване в отношенията между страните, че ищецът не дължи сумата 45 788,16 лева, начислена по фактура №[ЕИК] от 26.02.2014г., издадена въз основа справка за корекция на сметка по КП № 1600317 от 24.01.2014г. за периода от 27.10.2013г. до 24.01.2014г. за потребено, но неотчетено количество ел.енергия за обекта на ищеца в [населено мя...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи