choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №201/09.10.2017 по дело №5386/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 201

гр. София, 09.10.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и пети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Стоилова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мими Фурнаджиева

2. Велислав Павков

при секретаря Даниела Цветкова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 5386 по описа за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. на Република България против решение № 176/12.05.2016 г., постановено по гр.д.№ 176/2016 г. от състав на Окръжен съд – Русе.

Ответникът оспорва касационната жалба с писмен отговор.

Третото лице – помагач не е представило писмен отговор.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 396/05.04.2017 г. на състава на ВКС.

Материалноправен въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване е, с приемо-предавателния протокол, съставен от митнически служители и въз основа на който определена стока е предадена на лице за отговорно пазене, с негово съгласие и със задължението да я пази и върне, създават ли се правоотношения като по договор за влог, предвид разпоредбата на

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.