choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №200/09.10.2017 по дело №5159/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 200

гр. София, 09.10.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и пети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Стоилова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мими Фурнаджиева

2. Велислав Павков

при секретаря Даниела Цветкова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 5159 по описа за 2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] против решение № 1465/11.07.2016 г., постановено по гр.д.№ 1844/2016 г. от Х-ти състав на Апелативен съд – София.

Ответникът по касационната жалба [община] я оспорва, с писмен отговор, а вторият ответник по жалбата не е представил писмен отговор. В открито съдебно заседание ответниците не изпращат представители.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 420/11.04.2017 г. на състава на ВКС. Материалноправен въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване е, улиците в населените моста част ли са от общинските пътища по смисъла на ЗП и ППЗП и задължение на общините ли е тяхното поддържане.Касационното обжалване е допуснато в обхвата на разпоредбата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК.

По отговора на правния въпрос, с...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.