choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №124/12.10.2017 по дело №4080/2016 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 124

Гр.С., 12.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и шести септември през двехиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жива Декова

ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова

Майя Русева

при участието на секретаря Анжела Богданова, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.4080 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Т. А. Н., Д. А. Н. и Т. Д. П. срещу решение №.279/22.04.16 по т.д.№.143/16. на Окръжен съд Варна, ТО, с което е обезсилено решение №.415/23.10.15 по г.д.№.13026/14 на Варненски районен съд, 42с. - за определяне на основание чл.69 ал.2 ЗЗД по молба на касаторите на 6-месечен срок на длъжника [фирма] за изпълнение на задължението му да изготви за своя сметка необходимия инвестиционен проект и го внесе за надлежно одобрение съобразно т.3 от споразумение от 10.10.06 - и производството по делото е прекратено.

Ответната страна [фирма] оспорва жалбата; претендира разноски.

С определение №.180/7.03.17 е допуснато касационно обжалване на основание чл.280 ал.1 т...