choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №238/16.10.2017 по дело №963/2015 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 238

София, 16.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК ,ІV г.о.в открито заседание на трети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

при секретаря Ванюша Стоилова

като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 963 по описа за 2015 год.за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба,постъпила от Д. С. Д. чрез пълномощник адв.Х. М. срещу решение № 1869 от 6.11.14г.по в.гр.дело № 2682/14г.на Пловдивския окръжен съд,с което е обезсилено изцяло решение № 2486 от 13.06.14г.на Пловдивския районен съд,постановено по гр.дело № 9092/13г.и е върнато делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане с участието на задължителния необходим другар Г. Х. Д..

С първоинстанционното решение са отхвърлени обективно съединените искове,предявени от В. С. Д. против Д. С. Д. да бъде прогласена нищожността на договора за покупко-продажба на недвижим имот,обективиран в нот.акт № 118/2012г., до размер на 2/6 ид.ч.,поради накърняване на добрите нрави,изразяващо се в използване на влошеното здравословно състояние на прехвърлителя към момента на упълномощаването и изповядването на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.