choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №225/18.10.2017 по дело №60274/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 225

гр.София, 18 октомври 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и седми септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря Аврора Караджова като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев т.д. № 60274 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Д. Н. П., чрез адвокат Т. З. от САК срещу решение № 857/27.04.2016 г. по т.д. № 897/2016 г. на Апелативен съд София, с което се отменя решение № 20 от 06.01.2016 г. по т.д. № 2157/2015 г. на Софийски градски съд и вместо това е уважен предявения иск за съществуване на вземането на [фирма], на основание чл.422, вр. с чл.415 ГПК, че Д. Н. П. дължи сумата от 92 922,18 евро, неизплатени лизингови вноски от 10.05.2009 г. до 17.11.2010 г., ведно със законната лихва от 15.04.2014 г. до изплащането, за която е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 20201/2014 г. по описа на Софийски районен съд.

Касационно обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.2 ГПК по материалноправн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.