choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №251/18.10.2017 по дело №938/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 251

гр.София, 18.10.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България,

четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на

четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

Димитър Димитров

при секретаря Райна Пенкова и прокурора

като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 938/ 2017 г.

за да постанови решението, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

С определение № 659/ 14.06.2017 г., постановено по настоящето дело, по жалба на В. Д. М. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на Плевенски окръжен съд № 510 от 15.11.2016 г. по гр.д.№ 645/ 2016 г. в частта му, в която са отхвърлени предявените от жалбоподателката против [община] искове, квалифицирани по чл.344 ал.1 т.1 и т.2 КТ - за признаване за незаконно и за отмяна на уволнението, извършено със заповед № 55/ 07.03.2016 г. на кмета на [община] и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „директор на Детска ясла № 1” при [община].

Касационното обжалване е допуснато при условията на чл.280 ал.1 т.3 ГПК по материалноправния въпрос изисква ли се за заемане на длъжността директор на детска ясла освен образование със специалнос...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи