currdb:
Решение №227/26.10.2017 по дело №4488/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 227

София,26.10.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД , Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и осми септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 4488 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 593 от 30.05.2017 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 128 от 04.07.2016 г. по гр.д. № 293/ 2016 г. на Пловдивски апелативен съд в частта му, с която предявеният от Д. Х. Д. от [населено място] против П..на Р.Б., [населено място] иск с правно основание чл.2, ал.1, т. 3 ЗОДОВ за обезщетение за имуществени вреди е отхвърлен за сумата 15218,28 лева, съставляващи неизплатени средства за допълнително материално стимулиране.

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса включват ли се в обезщетението за имуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ при повдигнато незаконно обвинение срещу държавен служител средствата за допълнително материално стимулиране, които са се изплащали към трудовото възнаграждение през периода на отстраняването му от длъжност.

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.