choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №167/26.10.2017 по дело №209/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 167София, 26.10.2017 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: ЛЮБКА БОГДАНОВА

Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 209 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на Р. Л. Р. срещу решение № 147 от 11.10.2016 г. по в. гр. д. № 152/2016 г. на Силистренския окръжен съд. Жалбоподателят счита, че предявеният от него иск по чл.109 ЗС е останал недоказан поради допуснати от съда процесуални нарушения. Счита, че въззивният съд не е имал основание да откаже допускането на експертиза по реда на чл.266, ал.3 ГПК, след като тя е била поискана още с исковата молба и не е допусната от първата инстанция поради процесуално нарушение. Поддържа, че неявяването му в открито съдебно заседание пред районния съд не може да бъде тълкувано като нежелание да се поддържа искането за експертиза.

Ответникът в производството Х. И. А. не взема становище по жалбата.

С оп...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.