choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №148/26.10.2017 по дело №4942/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

гр. д. № 4942/2016 г. на ВКС, ГК, І г. о.

РЕШЕНИЕ

N 148

София, 26.10.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВАпри секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 4942/2016 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. С. Т. срещу решение № 5049 от 16.06.2016 г. по гр. д. № 10153/2014 г. на СГС- ГО-ІІІ г. с-в, с което е потвърдено решение № І-44-103,(без дата на обявяване), постановено по гр. д. № 21716/2009 г. на СРС, 120 с-в. Жалбоподателят поддържа оплакване за материална незаконосъобразност на въззивното решение, което обуславя касационното основание по чл. 281, т. 3 ГПК. Намира за неправилен изводът, че не е била налице една от предпоставките на §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ за изкупуване на предоставения на майка му имот – той да е бил застроен.

Ответниците по касация Л. Т. С., Р. Т. И., Р. М. П., М. М. П., Г. Т. Н., М. Г. Н., С. Г. Н., Е. Г. Г., П. Ц. С., Е. Х. М., Х. Е. М., Т. Е. К., , намират жалбата за неоснователна. Ответниците Ц. Х. Н. и З. Д. Б. н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.