currdb:
Решение №228/30.10.2017 по дело №60363/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.
Относно правомощията на въззивния съд при разглеждане и решаване на делото предвид разпоредбата на чл. 269, изр. 2-ро ГПК и в частност следи ли въззивният съд служебно за допуснати от първоинстанционния съд нарушения във връзка с доклада по делото.

чл. 269 ГПК 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 228

София, 30.10.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и осми септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева т.д. № 60363 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 412 от 07.04.2017 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 722 от 13.04.2016 година по т.д. № 4714/2014 година на Софийски апелативен съд, с което е уважен иск, предявен по реда на чл. 422 ГПК - прието е за установено, че съществува вземане на ищеца [фирма], [населено място] по отношение на ответника Е. П. Д. от [населено място], [община] в размер от 138499,86 лева главица; 11159,08 договорна лихва; 6465,68 лева санкционна лихва и 280,94 лева заемни такси по договор за банков кредит.

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал.1, т. 1 ГПК по процесуалноправния въпрос относно правомощията на въззивния съд при разглеждане и решаване на делото предвид разпоредбата на чл. 269, изр. 2-ро ГПК и в частност следи ли въззивният...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.