currdb:
Решение №226/30.10.2017 по дело №4471/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.
По приложението на чл. 335, ал. 2 КТ относно момента, в който изявлението на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение поражда правно действие и в частност кога издадената от работодателя заповед за уволнение е надлежно връчена на работника.

чл. 335, ал. 2 КТ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 226

София, 30.10.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и осми септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 4471 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 405 от 06.04.2017 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 1362 от 06.02.2015 година по гр.д. № 19533/2014 година на Софийски градски съд в частта му, с която предявеният от И. Д. Д. от [населено място] против В. а. „Г.С.Р.”, [населено място] иск с правно основание чл. 225, ал. 3 КТ е уважен над размер от 302 лева до 19092 лева.

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал.1, т. 1 ГПК по материалноправния въпрос по приложението на чл. 335, ал. 2 КТ относно момента, в който изявлението на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение поражда правно действие и в частност кога издадената от работодателя заповед за уволнение е надлежно връчена на работн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.