choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №261/30.10.2017 по дело №593/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.
При нов договор за възлагане на управлението има ли значение обстоятелството дали икономическият план (т.н. стратегия, бизнес програма) е бил изменян преди или след сключване на договора за управление, респективно дали бизнес програмата е нова, сходна или идентично по съдържание с предходната, с оглед правата по чл.328, ал.2 КТ

чл. 328, ал. 2 КТ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 261

гр.София, 30 октомври 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на четвърти октомври, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участие на секретаря Аврора Караджова като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гражданско дело № 593 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от изпълнителния директор П. А. И., чрез пълномощника М. П. Н. срещу въззивно решение № 7542 от 17.10.2016 г. по в.гр.д. № 7145/2016 г. на Софийски градски съд, с което се потвърждава решение № 185/21.03.2016 г. по гр. дело № 41799/2015 г. на Софийски районен съд, 57 състав и са уважени предявените от Н. Г. Г. срещу [фирма] искове за признаване на незаконно и отмяна на Заповед № 49/19.05.2015 г. за уволнението на Н. Г. Г. като Ръководител отдел „Инженерни дейности”, на основание чл.328, ал.2 КТ, за възстановяване на заеманата от нея преди уволнението длъжност, както и за обезщетение в размер на 19 578 лева, за оставането й без работа за срок от 6 месеца поради незаконно...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи