currdb:
Решение №229/30.10.2017 по дело №215/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.
За съотношението между наказателната и дисциплинарната отговорност и в частност за значението на влязлата в сила оправдателна присъда за деяние, за което е наложено и дисциплинарно наказание.

чл. 300 ГПК чл. 413, ал. 1 НПК чл. 193, ал. 1 КТ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 229

София,30.10.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и осми септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 215 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 664 от 14.06.2017 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 7275 от 03.10.2016 г. по гр.д. № 7515/2016 г. на Софийския градски съд, Гражданско отделение, IV-A въззивен състав, с което са уважени обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ, предявени от Е. А. Л. от [населено място] против [фирма], [населено място].

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал.1, т. 1 ГПК по въпроса за съотношението между наказателната и дисциплинарната отговорност и в частност за значението на влязлата в сила оправдателна присъда за деяние, за което е наложено и дисциплинарно наказание.

Съгласно установената практика на Върховния касационен съд, дисциплинарната отговорност по КТ и наказателната отговорност възникват при различни предпоставки и се реализира...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.