choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №156/30.10.2017 по дело №5111/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
1. Длъжен ли е съдът да направи своите фактически и правни изводи по делото като обсъди всички допустими и относими доказателства, както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, свързани с твърденията им ? 2. Дали приобретателят на недвижим имот е пасивно материалноправно легитимиран да отговаря по иск за присъждане на разходи за подобрения в имота, които са извършени преди придобиването му ?

чл. 346 ГПК 

4решение по гр.д.№ 5111 от 2016 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

№ 156

София, 30.10.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова, след като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 5111 по описа за 2016 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 и сл. ГПК.

Образувано е по касационни жалби на З. Д. К., Д. Р. К. и Д. Г. К. срещу решение № 906 от 20.06.2016 г. по в.гр.д.№ 701 от 2016 г. на Пловдивския окръжен съд, осми граждански състав в частта му, с която е отменено решение № 3654 от 05.01.2015 г. по гр.д.№ 3496 от 2012 г. на Пловдивския районен съд по претенцията по сметки по чл.346 ГПК и вместо него е постановено решение за осъждане на З. Д. К., Д. Р. К. и Д. Г. К. да заплатят на ищците Е. Р. Д. и Г. П. Д. следните суми, с които се е увеличила стойността на сградата, находяща се в [населено място], общ.Р., Пловдивска област, [улица], вследствие на изграждането на тавански етаж и подпокривна конструкция на тази сграда: З....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи