choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №179/30.10.2017 по дело №1048/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 179

гр. София, 30.10.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на втори октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

При секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №1048 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], /н./ [населено място], срещу решение №2448/21.12.2016г. по т.д. №3550/2016г. на Софийски апелативен съд, ТО, 3 състав, в частта, с която е отменено решение №32 от 17.11.2015г., постановено по т. д. №1966/ 2015г. на Софийски градски съд, ТО, 3-ти състав, в частта, в която е определена началната дата на неплатежоспособността на [фирма], [населено място], и вместо това е определена за начална дата на неплатежоспособността датата 31.12.2014г.

В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, а също и че е постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон. Твърди се, че въззивният съд неправилно е определил началната дата на неплатежоспособността на ответното дружество, като е приел, че същата е 31.12.2014г. Касатор...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.