choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №166/31.10.2017 по дело №5098/2016 на ВКС, ГК, I г.о.
Какви са нормативните ограничения за придобивната давност по отношение на земи, възстановени по реда на ЗСПЗЗ?

чл. 79 ЗС чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 166София, 31.10.2017 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА

Членове: ЛЮБКА БОГДАНОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 5098 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на И. Е. Н., М. М. К. и А. М. Г. срещу решение № 312 от 08.06.2016 г. по в. гр. д. № 549/2016 г. на Софийски окръжен съд в потвърдителната му част.

Жалбоподателите поддържат, че са придобили по давност спорните части от имоти, затова неправилно е било потвърдено първоинстанционното решение, с което исковете им за собственост на тези части са били отхвърлени. Площите, попадащи в проектирана улица, не са били отчуждавани, а останалите части, които са нерегулирани, са възстановени по ЗСПЗЗ с решения на ПК Б. от 2001 г. и 2002 г. и от този момент до предявяване на иска през 2013 г. десетгодишният давностен срок по чл.79, ал.1 ЗС бил изтекъл. Последващото решение на поземлената комисия от 2005 г. било незаконосъобразно и не пораждало правни последици....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.