currdb:
Решение №146/01.11.2017 по дело №2615/2016 на ВКС, ТК, I т.о.
Нищожно ли е допълнително споразумение за предоговаряне на кредит, ако задълженията на кредитополучателя са определени въз основа на неравноправни клаузи на първоначалния договор?

чл. 366 ЗЗД чл. 26, ал. 4 ЗЗД чл. 146, ал. 5 ЗЗП 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 146

Гр.София, 01.11.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

Кристияна Генковска

при секретаря Петя Петрова, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 2615 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. М. П., [населено място] срещу решение № 253/ 22.07.16г., постановено по в.т.д.№ 198/16г. от Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 587/11.12.15г. по т.д.№ 19/15г. на Смоленския окръжен съд за признаване за установено по отношение на касатора, че дължи на [фирма], [населено място] сумите: главница в размер на 54836,76 лв., договорна лихва за периода 11.06.12г. – 13.08.13г. в размер на 5974,96 лв., наказателна лихва за периода 12.01.13г. – 13.08.13г. в размер на 3217,81 лв., заемни такси в размер на 248,72 лв., ведно със законната лихва от 14.08.13г. до окончателно погасяване на задълженията, произтичащи от договор за жилищен кредит от 01.03.08г. и споразумение от 05.11.10г., за които е издадена заповед за изпълнение № 129/19.08.13г. по ч...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.