currdb:
Решение №267/02.11.2017 по дело №818/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.
Мотивирана ли е заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, когато в нея са посочени задълженията, които служителят не е изпълнявал, без да са изброени конкретните липсващи качества за ефективно изпълнение на работата и законно ли е прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата, когато сочените в заповедта за уволнение факти съставляват дисциплинарно нарушение?

чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 267

София, 02.11.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 818 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 707 от 13.06.2017 г. е допуснато касационно обжалване на решение от 01.08.2016 г. по гр.д. № 6004/2016 г. на Софийски градски съд, III-В състав, с което е уважен иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, предявен от В. А. Б. срещу Н. ц. по з. и п. б. за признаване за незаконно на уволнение, извършено със заповед № 316/31.08.2015 г. на директора на Н. ц. по з. и п. б..

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал.1, т. 1 ГПК по материалноправните въпроси по приложението на чл. 325, ал.1, т.5 КТ: мотивирана ли е заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, когато в нея са посочени задълженията, които служителят не е изпълнявал, без да са изброени конкретните липсващи качества за ефективно изпълнение на работата и законно ли е прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на к...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.