currdb:
Решение №119/02.11.2017 по дело №4013/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

№ 117

СОФИЯ, 02.11.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на двадесет и шести септември две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

при секретаря Даниела Никова

изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 4013/2016 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

Допуснато е касационно обжалване по касационната жалба на Р. Г. Д. на въззивно решение № 865 от 27.06.2016 г., поправено с решение № 1021 от 22.07.2016 г. по гр.д. № 544/2016 г. на Варненския окръжен съд в частта, с която е потвърдено решение № 5297 от 30.12.2015 г. по гр.д. № 14347/2014 г. на Варненския районен съд в частта, с която е отхвърлен иск за делба на недвижим имот, представляващ апартамент № 20 в [населено място], [улица], вх.Г, ет.3, ведно с принадлежащите към него избено помещение № 8, таванска стая № 8 и съответните идеални части от общите части на сградата.

Жалбоподателката поддържа, че в тази част въззивното решение е недопустимо, тъй като първоинстанционното решение, с което искът да делба на посочения имот е бил отхвърлен, е влязло в сила като необжалвано от някоя от страните и въззивната инстанц...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.