currdb:
Решение №262/02.11.2017 по дело №676/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.
При спор относно съществуване, изпълнение, респ. неизпълнение и прекратяване на договор за заем, тежестта за доказване единствено на заемодателя ли следва да се възложи, както и каква е доказателствената стойност на направеното от ответника извънсъдебно признание по делото, съдържащо неизгодни за тази страна факти?

чл. 240, ал. 1 ЗЗД чл. 154, ал. 1 ГПК 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 262

гр.София, 02 ноември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на четвърти октомври, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря Аврора Караджова като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гражданско дело № 676 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Д. К. Ц. от [населено място], чрез адвокат В. С. от АК-Г., срещу въззивно решение № 171 от 03.11.2016 г. по в.гр.д. № 389/2016 г. на Апелативен съд Варна, с което се потвърждава решение № 69 от 09.06.2016 г. по т.д. № 296/2011 г. на Окръжен съд Силистра, с което са отхвърлени предявените искове на Д. К. Ц. срещу М. С. К., за връщане на сумата 68 252,60 лева, представляваща левова равностойност на 34 897 евро, както и сумата от 631,87 лева, законна лихва от 30.11.2009 г. до 17.02.2011 г., на основание чл.240 и чл.86 ЗЗД, Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК, по обуславящите изхода на делото въпроси - при спор относно съществуване, изпълнение, респ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.