currdb:
Решение №207/02.11.2017 по дело №5151/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.
За субсидиарния характер на иска по чл. 59, ал. 1 ЗЗД и за неприложимостта му при съществуване на друго правоотношение между обеднелия и обогатения. За съотношението между чл. 84, ал. 4 ЗДСл и чл. 59 ЗЗД.

чл. 84, ал. 3 ЗДСл чл. 59 ЗЗД 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 207

София, 02.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК ,ІV г.о.в открито заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Ванюша Стоилова и в присъствието на прокурора....................като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 5151 по описа за 2016 год.за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба,подадена от М.п. срещу решение № 6348 от 26.07.16г.по в.гр.дело № 12590/15г.на Софийски градски съд,с което е потвърдено решение № 67-ІІ-28 от 24.05.15г.по гр.дело № 32684/13г.на Софийски районен съд,67 състав в осъдителната му част.С него е уважен искът с правно основание чл.59 ЗЗД,предявен от П. К. С. при условията на евентуалност,за сумата 10 243.56 лв,представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване на ответника за периода от 1.08.10г.-12.07.12г.,през който ищецът е изпълнявал задълженията и за друга щатна бройка,наред с длъжността,на която е назначен – „старши инспектор/инспектор първа степен социални дейности и възпитателна работа”в затвора в [населено място].

...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.