currdb:
Решение №194/02.11.2017 по дело №687/2017 на ВКС, ТК, I т.о.
Когато МПС е прехвърлено на застрахованото лице , но след изтичане на срока на застрахователния договор / сключен от праводателя му/, приложима ли е разпоредбата на чл.212 ал.1 КЗ отм. по отношение приобретателя на автомобила и придобива ли той правото на вземане от застрахователно обезщетение по договора за застраховка, който вече е прекратен, с изтичане на срока за който е бил сключен ?

чл. 212, ал. 1 КЗ 

№ 194

[населено място], 02.11.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД , ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ , първо отделение,в открито съдебно заседание на двадесет и трети октомври , през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

с участието на секретаря Ангел Йорданов и като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 687/2017 год.,за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ЗД [фирма] против решение № 1914/14.10.2016 год. по т.д.№ 3453/2016 год. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 616/06.04.2016 год. по т.д.№ 3249/2015 год. на Софийски градски съд . С потвърденото решение е уважен предявеният от [фирма] иск, с правно основание чл.208 ал.1 КЗ отм. , като касаторът е осъден да заплати на ищеца застрахователно обезщетение, с оглед настъпил застрахователен риск „пожар„ , на основание застрахователен договор клауза „Автокаско„, обективиран в застрахователна полица № [ЕГН] , сключен между [фирма] и ЗД [фирма], в правата по който ищецът твърди,че е встъпил, на основание чл.212 ал.1 КЗ отм. , с придобиване собствеността върху застрахованата вещ. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено в противор...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!